دانشکده علوم توانبخشی- رویدادها
جلسه پیش دفاع دکترا آقای ابوالفضل تهیدست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | 
جلسه پیش دفاع دکترای آقای ابوالفضل تهیدست دانشجوی دکترا با عنوان
"تبیین تجارب اسیب شناسان گفتار و زبان ایران نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد و ..."
استادان راهنما: دکتر کمالی ، دکتر قلیچی
استادان مشاور: دکتر امیری، دکتر عبادی، دکتر شفارودی
 
در ساعت 11 روز یکشنبه اول بهمن ماه در تالار آزادی برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.34060.60527.fa
برگشت به اصل مطلب