دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود برگزار شد

به منظور شناخت و آشنایی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی با معاونت ها و آیین نامه ها و مقررات آموزشی و انضباطی جلسه ای با حضور معاون محترم اداری و مالی ، معاون محترم دانشجویی فرهنگی، معاون محترم آموزشی، معاون محترم پژوهشی، مدیران و اساتید محترم گروه ها و نماینده دفترنهاد رهبری در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.
در انتها ضمن پذیرایی، دانشجویان در بازارچه خیریه غذایی التیام حضور پیدا کردند.نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://firoozgar.iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.71730.fa
برگشت به اصل مطلب