دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد در تاریخ ۹۷/۷/۲۲ در محل سالن آزادی در ساعت  ۱۲:۳۰ – ۱۵:۳۰ با حضور رئیس دانشکده و معاونین  دانشکده برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.71584.fa
برگشت به اصل مطلب