دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 
 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان دکتری

 جلسه معارفه برای دانشجویان دکتری ۹۷ در تاریخ ۹۷/۷/۱۶ساعت۱۱-۱۲ در سالن آزادی دانشکده با حضور رییس دانشکده و معاونین دانشکده برگزار می شود. 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://firoozgar.iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.71449.fa
برگشت به اصل مطلب