دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
فصلنامه Function and Disability Journal

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۹ | 
فصلنامه  Function and Disability Journal نشریه مصوب  دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. این نشریه چهار بار در سال و بصورت الکترونیک به چاپ می رسد و هدف آن نشر آخرین اطلاعات علمی مبتنی بر شواهد دربارۀ سلامتی و ناتوانی در سطح ملی و بین المللی می باشد که با افتخار اولین شمارۀ زمستان آن در سایت نمایه شده است.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت نشریه http://fdj.iums.ac.ir مراجعه فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.67099.fa
برگشت به اصل مطلب