دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
آزمون آسکی گروه فیزیوتراپی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۹ | 
آزمون آسکی گروه فیزیوتراپی
آزمون پایان کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی (ورودی۱۳۹۳)بصورت آسکی (OSCE) در تاریخ ۹۷/۴/۱۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ در محل کلینیک فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی برگزار شد.
این آزمون دارای ۱۱ ایستگاه تخصصی برای سنجش مهارت های بالینی و یک ایستگاه برای ارزشیابی آزمون بود. در این آزمون مهارت های اخذ شرح حال، معاینه در اختلالات عضلانی اسکلتی، ارزشیابی، اندازه گیری قدرت عضلات و دامنه حرکتی مفاصل، الکتروتراپی، تفسیر رادیوگرافی، توانبخشی قلبی، فیزیوتراپی تنفس، درمانهای دستی، تمرین درمانی در بیماری های عضلانی اسکلتی و تمرین درمانی در نورولوژی آزمون شد.


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.67096.fa
برگشت به اصل مطلب