دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
راه اندازی و ادامه فعالیت کلینیک تربیت شنوایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۶ | 
راه اندازی و ادامه فعالیت کلینیک تربیت شنوایی
 
راه اندازی و ادامه فعالیت کلینیک تربیت شنوایی در محل ساختمان انجمن خانواده ناشنوایان
پیرو تفاهم نامه ای که بین انجمن خانواده ناشنوایان و گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد شده، از نیمسال دوم ۹۷- ۹۶ کلینیک تربیت شنوایی در محل ساختمان انجمن خانواده ناشنوایان سه روز در هفته دایر گردیده است. اساتید گروه به اتفاق دانشجویان در محل به ارایه خدمات می پردازند. این خدمات در تابستان ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت. جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن خانواده ناشنوایان
http://isdpf.ir/news مراجعه کنید.


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.65435.fa
برگشت به اصل مطلب