دانشکده علوم توانبخشی- اخبار پایگاه
برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 92 دانشکده علوم توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 
مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 92 دانشکده علوم توانبخشی در رشته های اعضای مصنوعی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی ومدیریت توانبخشی با حضور صمیمانه رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر ابراهیمی و معاونین دانشجویی، پژوهشی و پشتیبانی به همراه جمعی از اعضای محترم هیئت علمی در کنار خانواده های محترم دانشجویان در روز سه شنبه 27 تیر ماه 96 در سالن سیصد نفری همایش های رازی برگزار گردید. در این مراسم پس از اجرای برنامه های متنوع،  فارغ التحصیلان هر رشته با دریافت تندیس دانشگاه، لوح محتوی سوگند نامه و شاخه گل معرفی گردیدند. در پایان مراسم سوگند نامه توانبخشی توسط یک نفر از فارغ التحصیلان قرائت و توسط بقیه فارغ التحصیلان تکرار شد. 
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.52298.fa
برگشت به اصل مطلب