دانشکده علوم توانبخشی- کلینیک ها
کلینیک ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کلینیک های بینایی سنجی 
 

خدمات کلینیک :
 • تجویز نمره عینک جهت رفع عیوب انکساری
 • تجویز لنزهای تماسی (کنتاکت لنز)
 • بررسی نارسایی های بینایی بزرگسالان
 • بررسی نارسایی های بینایی کودکان
 • بررسی نارسایی های بینایی افراد مسن
 • ارزیابی دید رنگ وبعد
 • تشخیص اختلالات حرکتی چشم ( انحرافات چشمی )
 • بررسی و تشخیص نارسایی های اختلال دید دوچشمی و درمان غیردارویی
 • تمرینات ارتوپتیک به منظور درمان غیر جراحی اختلالات حرکت چشم
 • انجام تست های تشخیصی بیماری های بخش قدامی چشم از قبیل گلوکوم ،   کاتاراکت
 • تجویز وسایل کمک بینایی در افراد کم بینا ( low vision )
 • تمرینات ویژه جهت ارتقای مهارت های بینایی برای شاغلین درحرف ورزشکاران و...
 • انجام معاینات اپتومتریک و صدور گواهی استخدامی
 • مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینایی در محیط های کار ،صنایع دولتی و...
 •  ساخت و ارائه عینک طبی و آفتابی
تلفن تماس: ۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۲۲۵ و ۲۲۶
ساعت کار: ۸ لغایت ۱۴.۳۰
منشی: سرکار خانم بختیاری
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://firoozgar.iums.ac.ir/find.php?item=33.10024.42264.fa
برگشت به اصل مطلب