دانشکده علوم توانبخشی

آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
پست سازمانیریاست دانشکده
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]