دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضاءهیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دکتر بهنوش وثاقی قراملکی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : کارشناسی: فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیوتراپی در بیماری های قلبی و تنفسی،
رادیولوژی، رادیولوژی سر و گردن، فارماکولوژی، بافت شناسی عمومی، آسیب شناسی عمومی
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی پیشترفته عصبی. دکتری: فیزیولوژی پیشترفته با تاکید بر سیستم گفتاری، فیزیولوژی
پیشترفته عصب و عضله، فارماکولوژی  
ایمیل :vasaghi.b@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۵۹
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر زهرا جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : 
نوروساینس شناختی، نوروساینس شنوایی، نورولوژی، نوروفیزیولوژی سیستم شنوایی،
پردازش و درک گفتار
ایمیل : jafari.z@iums.ac.ir
تلفن:۲-۲۲۲۲۸۰۵۱   داخلی ۳۷۱
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر محمد علی سنجری

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس :بیومکانیک،الکترومیوگرافی، بیومکانیک ورزشی، کنترل و یادگیری حرکتی، روشهای اندازه گیری،
سیستمهای دینامیکی، علم حرکت، آنالیز حرکت، استاتیک، فیزیک 
ایمیل : sanjarima@iums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۹۸
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 
سایت شخصی

مهتاب روحی عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :
 فیزیولوژی
ایمیل : 
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۰۰
مقالات در Scopus

 

دکتر سید حسن صانعی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :آمارحیاتی، روش تحقیق و نمونه گیری 
ایمیل :Saneii.h@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۷۰
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر محمد صادق قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : بیومکانیک
ایمیل :

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکترمحمد کمالی

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : رویکردهای خدمات توانبخشی، جامع شناسی توانبخشی،روش تحقیق در علوم
توانبخشی، اصول مبانی توانبخشی

ایمیل : kamali.m@iums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۸۳
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 


 
اساتید سابق گروه

دکتر حسن عشایری


دکتر محمدرضا نیکمرام


 

دفعات مشاهده: 627 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر