دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | 


دکتر ناهید جلیله وند(مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : رشد گفتار و زبان، اختلالات تولید، زبان پرشی
ایمیل : jalilevand.n@iums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۳

​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی

دکتر یونس امیری شوکی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : اختلالات صوت، لکنت، اختلالات زبان
ایمیل : 
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۲۹

ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی

​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر فرهاد ترابی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :اختلالات صوت، آنالیز اکوستیکی، آزمایشگاه گفتار، تشخیص افتراقی
ایمیل : torabinezhad@iums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۷

​ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی

دکتر زهره آرانی کاشانی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : اختلال لکنت، اختلال در خواندن، اختلالات زبانی، روند رشد طبیعی گفتار و زبان، تشخیص افتراقی
ایمیل
تلفن۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۵

​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی

محمد صادق جنابی

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس :اصول توانبخشی، مدیریت در گفتاردرمانی، تشخیص افتراقی
ایمیل :
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۹

​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

علی قربانی

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : اختلالات تولید،آسیب شنوایی، اختلالات زبانی دوران رشد، پردازش های طبیعی گفتار و زبان، آزمون سازی
ایمیل :
ghorbani.a@iums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۷-۱۰۳
ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی

دکتر لیلا قلیچی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : اختلالات صوت ، بلع و تشدید
ایمیل : 
تلفن: 
۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۸

​ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر ریحانه محمدی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : رشد طبیعی گفتار و زبان، نابسامانی های رشدی زبانی ، لکنت
ایمیل :
تلفن: 
۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۸

​ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی

ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی
 


دفعات مشاهده: 3366 بار   |   دفعات چاپ: 262 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر