دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-          جلسات کمیته پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

اعضاء: معاون آموزشی

- معاون دانشجویی فرهنگی

- رئیس اداره خدمات آموزش

- مدیر یا نماینده گروه های آموزشی

- سه نماینده از دانشجویان در سه مقطع تحصیلی