دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : اختلالات عصبی اسکلتی عضلانی، اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی
زمینه تحقیقاتی : اختلالات ستون فقرات، خستگی عضلانی، تمرین درمانی
ایمیل : ebrahimi.ptgmail.com

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۰۳
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 

دکتر امیر احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : بیومکانیک بافت، آسیب های ورزشی، تجهیزات  آزمایشگاهی،
روش تحقیق، تصویربرداری پزشکی، سیستم های اطلاع رسانی پزشکی.

زمینه تحقیقاتی : اختلالات عضلانی- اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی.
نقاط ماشه ای، موتور کنترل، آنالیز حرکت ستون فقرات.
ایمیل : ahmadi.aiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۵۳
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 
 

دکتر محمد اکبری

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : ارزشیابی سیستم عضلانی-اسکلتی، درمانهای دستی، 
فیزیوتراپی در بیماریهای عضلانی-اسکلتی و آسیب های ورزشی
زمینه تحقیقاتی : روشهای فیزیوتراپی در بهبود بیماران، اختلالات تعادل در بیماران
عضلانی-اسکلتی

ایمیل : akbari.moiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۳۱
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 
CV

 

دکتر علی امیری  

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : فیزیوتراپی در ارتوپدی، بیومکانیک ورزشی، ارتز، فیزیوتراپی در 
ضایعات ورزشی
زمینه تحقیقاتی : بیومکانیک اندام تحتانی(زانو)، بیماریهای عضلانی-اسکلتی
ایمیل : amiri.alipt۱۰yahoo.com
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۵
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 

دکتر علی اشرف جمشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : بیومکانیک، کنترل حرکت، آسیب ها و فیزیوتراپی اندام تحتانی
زمینه تحقیقاتی : آسیب های زانو، تئوری های کنترل حرکت، اختلالات شانه
ایمیل : jamshidi.aiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۴
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 

دکتر مهدی دادگو

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : فیزیولوژی و پاتولوژی دستگاه عصبی-عضلانی، تمرین درمانی، 
بیومکانیک کار، فیزیوتراپی در بیماریهای عصبی-عضلانی، فیزیوتراپی در جراحی،
EBM، ارگونومی، کنترل حرکت
زمینه تحقیقاتی : تعادل، نورولوژی، کاربرد بیومکانیک در توانبخشی عصبی
ایمیل : dadgoo.miums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۵۱
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 

دکتر ساناز دواریان

زمینه تدریس: درمانهای دستی، ارزشیابی سیستم عضلانی-اسکلتی، 
آناتومی سطحی، زبان تخصصی
زمینه تحقیقاتی: اختلالات عضلانی-اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی، 
هایپرهیدروزیس، موتور کنترل، پاسچرال کنترل، الکتروتراپی
ایمیل:  davarian.siums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۳۰
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 

عکس

دکتر شبنم شاه علی

زمینه تدریس: اختلالات عضلانی-اسکلتی، تمرین درمانی، توانبخشی قلبی 
زمینه تحقیقاتی: اختلالات عضلانی- اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی، 
توانبخشی قلبی
ایمیل:shabnamshahaliyahoo.com
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 
CV

دکتر جواد صراف زاده (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل :sarrafzadeh.jiums.ac.ir
زمینه تدریس : الکتروتراپی، آسیب های ورزشی، الکترومیوگرافی
زمینه تحقیقاتی : عضلانی-اسکلتی(ستون فقرات، اندام تحتانی، شانه)، 
الکتروتراپی، الکترومیوگرافی.
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۵۶
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 

دکتر هلاکو محسنی فر

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: کینزیولوژی، ارتوپدی، تمرین درمانی، درمانهای دستی
زمینه تحقیقاتی: ارزیابی و درمان نقص های حرکتی، حرکات عملکردی 
و مهارتی در زمینه ارتوپدی و ورزشی
ایمیل : mohsenifarptgmail.com 
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۸
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی  
CV

عکس

دکتر نادر معروفی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : درمانهای دستی، آسیب های ورزشی، اختلالات عضلانی-اسکلتی، 
اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی
زمینه تحقیقاتی : اختلالات عضلانی- اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی، 
موتور کنترل، آنالیز حرکت ستون فقرات
ایمیل : maroufi.niums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۰
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 

دکتر سهیل منصور سوهانی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: الکتروتراپی، تمرین درمانی، درمانهای دستی، موتور کنترل، 
آسیب های ورزشی و توانبخشی
زمینه تحقیقاتی: بومی سازی پرسشنامه ها، موتور کنترل، درد های 
نوروماسکولواسکلتال
ایمیل :mansorsohani.siums.ac.ir 
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۸
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
CV
رزومه انگلیسی

دکتر شهره نوری زاده دهکردی  

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : تمرین درمانی (اصول تمرین درمانی، پی ان اف، فلج مغزی، فلج نیمه بدن)، 
موتور کنترل، پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی
زمینه تحقیقاتی : حرکت درمانی در بیماران نورولوژی(فلج مغزی، سکته مغزی،ام اس)،
ریسک فاکتورهای افتادن و ناتوانی در بیماران نورولوژی 
ایمیل : noorizadeh.shiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۲۹
​ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 
CV

دکتر افسانه نیکجوی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: ارزشیابی عضلانی اسکلتی،درمان های دستی ،الکتروتراپی عملی
زمینه تحقیقاتی: اختلالات عملکردی کف لگن،اختلالات کمربندگردنی شانه ای
ایمیل :nikjoy.aiums.ac.ir  
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۰۶
​ابلاغ داخلی
CV
رزومه انگلیسی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 
 

                              


دفعات مشاهده: 7906 بار   |   دفعات چاپ: 236 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر