دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 

دکترمحمد کمالی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : رویکردهای خدمات توانبخشی، جامع شناسی توانبخشی،
روش تحقیق در علوم توانبخشی، اصول مبانی توانبخشی

ایمیل : kamali.m@iums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۸۳
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی

دکتر حسین مبارکی

مرتبه علمی:دانشیار
زمینه تدریس : مدیریت منابع، اصول مبانی مدیریت، تجزیه و تحلیل سیستم های
توانبخشی، پویایی گروه و کار تیمی

ایمیل : mobaraki.h@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی

دکتر رضا صالحی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: تکنولوژی توانبخشی، رویکردهای خدمات توانبخشی، مدیریت توانبخشی، کنترل حرکت، علم حرکت، روش تحقیق در توانبخشی، فیزیولوژی پیشرفته عصب و عضله
زمینه تحقیقاتی: کنترل حرکت و پاسچر، سینرژی، هماهنگی و دینامیک حرکت، ارزیابی پیامد در حرکت، ویژگی های سایکومتریک ابزارهای اندازه گیری، مطالعات ناتوانی
ایمیل: Salehi.re@iums.ac.ir
          salehi۲۰۰@yahoo.com
تلفن: ۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۸۵

CV
مقالات در Scopus
مقالات درGoogle scholar
برنامه هفتگی


دفعات مشاهده: 3112 بار   |   دفعات چاپ: 379 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر