دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضاء هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 


محمد علی جوانشیر(مدیرگروه)

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : مدیریت ،  فیزیولوژی ،  آناتومی
ایمیل : javanshir.m@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۳
ابلاغ داخلی 

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی

دکتر مریم جلالی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : ارتوز، آنالیز راه رفتن ، کینزیولوژی، بیومکانیک
ایمیل : jalali.m@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۶۴
ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
رزومه

 

دکتر بهنام حاجی آقایی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی، ارتوز
ایمیل : hajiaghaei.b@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۴
ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
 

دکتر علیرضا خاقانی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس:
ایمیل: khaghani.a@iums.ac.ir
تلفن: 22220947
ابلاغ داخلی
برنامه هفتگی

 

دکتر حسن سعیدی  

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی ، ارتوزهای اندام تحتانی، پروتزهای پیشرفته
ایمیل : saeedi.h@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۶
ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی

دکتر بهشید فرهمند

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : ارتوز، پروتز
ایمیل : farahmand.b@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۴۲۱
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
 

دکتر مجتبی کامیاب

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : ارتوز،  ارتوزهای پیشرفته ،  ارتوزهای ستون فقرات 

ایمیل : kamyab.m@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۴۴
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
رزومه 

دکتر طاهر بابائی


مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :
کینزیولوژی و بیومکانیک، ارتوزهای ستون فقرات، پروتز
ایمیل : babaee.t@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۵
ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی


دکتر فاطمه آزادی نیا

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس
 : کینزیولوژی و بیومکانیک، ارتوز، پروتز
ایمیل : azadinia.f@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۶۸
ابلاغ داخلی
​ابلاغ داخلی​

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
 

                              


دفعات مشاهده: 6860 بار   |   دفعات چاپ: 563 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر