دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی۹۸-۹۷ دانشکده علوم توانبخشی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

اولین آزمون جامع دوره دکتری تخصصی اپتومتری

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی۹۸-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

راهنمای آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

مرکز تحقیقات کم بینایی گروه اپتومتری

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

ارتقا اعضای هیئت علمی

..

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷

آموزش پایگاه استنادی Scopus و google Scholar

..

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

ثبت نام و ارسال آثاربرای بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

..

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

جلسه اول معرفی طرح دروس بالینی ویژه مربیان کارآموزی گروه گفتاردرمانی

..

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

کارگاه مهارت ارتباط موثر

..

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی «پایگاه های استنادی»

..

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه های بین المللی تکنیک مولیگان و سوزن خشک

..

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی آقای ثامن محسن

..

img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای ابوالقاسم فلاح زاده

..

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

جلسه پیش دفاع خانم آرزو صفاریان

..

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

پروپوزال آقای احسان نوری

..

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

جلسه پیش دفاع خانم اکرم احمدی

..