دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

بازدید دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی از فیلد

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

دیدار خانم دکتر جاراللهی به نمایندگی از گروه شنوایی شناسی

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید گروه بینایی از شرکت عادل لنز خاورمیانه

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه های بین المللی تکنیک مولیگان و سوزن خشک

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

​کارگاه استروبوسکپی در ارزیابی و درمان اختلالات صدا

..

ادامه...
آرشیو رویدادها
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

نامه درخواست درج وابستگی اخلاقی از سوی وزارت خانه

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

هفتمین دوره برگزاری آزمون OSCE دانشجویان رشته ارتوپدی فنی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

آزمون OSCE در کلینیک شنوایی شناسی برگزار گردید

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

انتخابات شورای صنفی دانشجویان برگزار گردید

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

راه اندازی و ادامه فعالیت کلینیک تربیت شنوایی

..

ادامه...
آرشیو اخبار