دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

فصلنامه Function and Disability Journal

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

فراخوان بنیاد ملی نخبگان استان تهران جهت بهره­ مندی از جوایز بنیاد ویژه دانشجویان مشمول آئین­ نامه

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

آزمون آسکی گروه فیزیوتراپی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

اولین کارگاه مشاوره شنوایی شناسی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

نامه درخواست درج وابستگی اخلاقی از سوی وزارت خانه

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

ثبت نام و ارسال آثاربرای بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

..

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه های بین المللی تکنیک مولیگان و سوزن خشک

..

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

جلسه پیش دفاع خانم آرزو صفاریان

..

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

پروپوزال آقای احسان نوری

..

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

جلسه پیش دفاع خانم اکرم احمدی

..

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

بازدید دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی از فیلد

..

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

دیدار خانم دکتر جاراللهی به نمایندگی از گروه شنوایی شناسی

..