دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دکتر اکرم آزادAWT IMAGE
استادیار
دکتری تخصصی کاردرمانی     
پست الکترونیکی:azad.a@iums.ac.ir
تلفن: 22228051 داخلی376
زمینه های تدریس: کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی در کاردرمانی، آناتومی سطحی، کینزیولوژی، آنالیز فعالیت، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، روش تحقیق، کاردرمانی در سالمندان، کاردرمانی در بیماریهای کودکان، اطلاع رسانی پزشکی.
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=_R_zvhsAAAAJ&hl=en

دکتر ملاحت اکبرفهیمیAWT IMAGE
استادیار
دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی

پست الکترونیکی:akbarfahimi.m@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی377

زمینه های تدریس: کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، ADL، توانبخشی حرفه ای، علوم اعصاب، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، نروفیزیولوژی، فارماکولوژی
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=jp_bL20AAAAJ&hl=en

دکتر مالک امینیAWT IMAGE
استادیار
دکتری تخصصی کاردرمانی     
پست الکترونیکی: amini.m@iums.ac.ir
تلفن: 22228051 داخلی 387
زمینه های تدریس: کاردرمانی در بیماریهای کودکان، تکنیکهای حرکت درمانی، آناتومی سطحی، آنالیز فعالیت، کینزیولوژی پایه
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=0y7T-ukAAAAJ&hl=en


 

دکتر قربان تقی زادهAWT IMAGE
استادیار
دکتری تخصصی علوم اعصاب
پست الکترونیکی: taghizadeh.gh@iums.ac.ir
تلفن: 22228051 داخلی333
زمینه های تدریس: روش تحقیق، آمار، کینزیولوژی، کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، علم حرکت، علوم اعصاب، تکنیکهای حرکت درمانی، اسپلینت، ارزیابی و اندازه گیری عضلانی
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=V6PNQO4AAAAJ&hl=en
 

 

دکتر افسون حسنی مهربانAWT IMAGE
دانشیار
دکتری تخصصی کاردرمانی
پست الکترونیکی:  mehraban.a@iums.ac.ir
تلفن: 22228051 داخلی383
زمینه های تدریس: کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، روش تحقیق، تئوریها و مدلهای کاردرمانی، کاردرمانی در سالمندان، پرسشنامه و اندازه گیری در کاردرمانی، مدیریت در کاردرمانی، اخلاق در کاردرمانی، ICF
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=CkFSKJ0AAAAJ&hl=en

 

دکتر میترا خلف بیگیAWT IMAGE
استادیار
دکترای تخصصی کاردرمانی
پست الکترونیکی:  khalafbeigi.m@iums.ac.ir
تلفن :22228051 داخلی 388
زمینه های تدریس: توانبخشی روانی اجتماعی، توانبخشی حرفه ای، تئوریها و مدلهای کاردرمانی، تئوری فعالیت، گروه درمانی، مشاوره
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=xl_WFJcAAAAJ&hl=en

دکتر نرگس شفارودیAWT IMAGE
استادیار
دکترای تخصصی کاردرمانی
پست الکترونیکی: shafarodi.n@iums.ac.ir
تلفن :22228051 داخلی 386
زمینه های تدریس: کاردرمانی روانی اجتماعی، جامعه شناسی، روش تحقیق کیفی، اخلاق در کاردرمانی، مدلهای کاردرمانی، آنالیز فعالیت، گروه درمانی و مشاوره.
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=cRzuZXEAAAAJ&hl=en
 

 

دکتر مهدی علی زاده زارعیAWT IMAGE
مربی
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
پست الکترونیکی:  alizadeh.m@iums.ac.ir
تلفن :22228051 داخلی333
زمینه های تدریس: کاردرمانی در بیماریهای کودکان، توانبخشی عصبی شناختی، رشد روانی حرکتی، تکنیکهای درمانی
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=_p3d8WIAAAAJ&hl=en
 

 

دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلیAWT IMAGE
استادیار
دکترای تخصصی کار درمانی
پست الکترونیک :
Samauneh.esmaeili@gmail.com
smaeili_ot@yahoo.com
تلفن22222059- داخلی  368 فکس:2220946
زمینه های تدریس: کاردرمانی در بیماریهای کودکان، رشد روانی حرکتی، بازی درمانی، روانشناسی کودک، تکنیکهای درمانی(یکپارچگی حسی)
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?hl=fa&pli=1&user=usdHS8YAAAAJ

دکتر لاله لاجوردیAWT IMAGE
استادیار
دکترای تخصصی کاردرمانی
پست الکترونیکی lajevardi.l@iums.ac.ir
تلفن :22228051 داخلی 381
زمینه های تدریس: کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، اسپلینت، اندازه گیری و ارزیابی عضلانی، کاردرمانی مبتنی بر شواهد، مدلهای کاردرمانی، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، آنالیز فعالیت، کینزیولوژی، مبانی کاردرمانی.
برنامه هفتگی
مقالات چاپ شده: http://scholar.google.com/citations?user=4srngGAAAAAJ&hl=en
 
 

 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 515 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر